Vill Svensk näringsliv inte att anställda skall ha bra villkor?

ARBETSMARKNAD Svenskt Näringsliv står bakom kampen mot svartjobb, skattefusk och orimliga anställningsvillkor. Kontroll och uppföljning av avtal och leverantörer är av central betydelse för att upprätthålla konkurrens på lika villkor och möjliggör effektiva affärer för offentlig sektor. Vi kan dock inte acceptera LO:s modell för uppföljning och kontroll. De kallar modellen för ”Vita Jobb” men vad den egentligen handlar om är att runda gemensamma överenskommelser och lagstiftning i syfte att stärka fackets makt ute på arbetsplatserna


Svar

Jag trodde att svensk näringsliv visste hur svensk arbetsmarknad fungerar,och att det är arbetsmarknadens parter som skall bevaka och kontrollera att man följer lagar och villkor.

På nytt verkar det som man vill ha kaos ute på alla arbetsplatser,med att anställda skall formellt behandlas som varor.

se gärna hela svensk näringslivs inlägg på deras hemsida

http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/offentlig_upphandling/vita-jobb-modellen-handlar-om-att-ge-makt-at-facket_614068.html

Funkar inte denna länk skriver ni bara i google svensk näringsliv så kommer ni till deras hemsida

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Vem utser skyddsombud på arbetsplatsen?

Ibland får man frågor som berör val av skyddsombud,framför allt på arbetsplatser som det är låg organisationsgrad.

Jag har sammanställt en del frågor och svar utifrån dagens lagstiftning så som jag och givetvis regelverket ser på det.


Hur blir man skyddsombud?

Normalt är det det de fackliga organisationerna som utser skyddsombud. Om fackorganisation/kollektivavtal saknas kan skyddsombud utses av personalen.

Hur registrerar man sig som skyddsombud?

Den fackliga organisation som valt skyddsombudet skall göra en anmälan, om vem som valts, på en särskild blankett, till Arbetsmiljöverket. Blanketter kan man ringa och beställa gratis från Arbetsmiljöverkets Publikationsservice, telefon 08-730 97 00.
Den som är anmäld får tidningen "Du och jobbet" hem i brevlådan. Får man tidningen är man registrerad som skyddsombud.

Arbetsgivaren skall meddelas vem som valts till skyddsombud. Den som utser skyddsombud skall också meddela arbetsgivaren vilket skyddsområde uppdraget avser.

Hur många skyddsombud får man vara på en arbetsplats?

Det finns inga begränsningar i Arbetsmiljölagen. När det finns flera fackliga organisationer på arbetsplatsen bestämmer facken själva om de skall ha gemensamt skyddsombud eller välja var sitt. Erfarenheten har visat att det på  arbetsplatser med upp till 40 anställda ofta fungerar bäst med att välja ett skyddsombud och en ersättare, som företräder all personal.

Är arbetsplatsombud/ kontaktombud automatiskt också skyddsombud?

Nej. Skyddsombud, med de rättigheter som följer av AML kap 6, är man endast om man är vald och anmäld som skyddsombud av facket. Man kan givetvis vara arbetsplatsombud/ kontaktombud och skyddsombud samtidigt.

Är miljöombud och skyddsombud samma sak?

Nej, miljöombud är en person på arbetsplatsen som valts av chefen och som skall hjälpa chefen att uppfylla mål när det gäller verksamhetens påverkan på den yttre miljön. Skyddsombud är ett fackligt uppdrag där facket är uppdragsgivare och där uppgiften är att företräda arbetskamraterna i arbetsmiljöfrågor gentemot arbetsgivaren. Det finns dock inget som hindrar att en och samma person är både skyddsombud och miljöombud, det kan till och med vara praktiskt då flera uppgifter tangerar varann, men man måste vara medveten om att det är två olika roller, skyddsombudet har lagfästa rättigheter i Arbetsmiljölagen, miljöombud är ett arbetsgivaruppdrag.

När måste man ha huvudskyddsombud?

Enligt AML kap 6 § 3 gäller att finns det fler än ett skyddsombud på ett arbetsställe skall ett av dem utses som huvudskyddsombud med uppgift att samordna skyddsombudens verksamhet. 

Kan arbetsgivaren eller Arbetsmiljöinspektionen lägga sig i vem som väljs till skyddsombud?

Nej. Arbetsgivaren får varken lägga sig i vem som väljs eller på annat sätt påverka hur skyddsombudet utför sina arbetsuppgifter. I AML kap. 6 §§ 10 och 11 finns de s.k. trakasseribestämmelserna som varje chef bör känna till. Arbetsmiljöinspektionen får inte med stöd av kapitel 6 i AML ställa krav på fack eller arbetsgivare.

Vilken information är arbetsgivaren skyldig att ge skyddsombudet?

I princip information om allt som kan ha betydelse för arbetsmiljön. Närmare regleras detta i AML kapitel 6 §§ 4 och 6. I ett flertal AFS finns också krav på att skyddsombud skall informeras t.ex. AFS:ar om Ensamarbete, Våld och hot, Minderåriga m.fl.


Har jag som skyddsombud rätt att delta i planering 

Ja. Arbetsgivaren är skyldig att låta skyddsombud medverka vid planering och lägga sina synpunkter på ny arbetsorganisation, nya arbetsmetoder mm. Observera att enligt föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete är arbetsgivaren vid organisationsförändringar skyldig att göra en riskanalys och dokumentera den skriftligt (AFS 2001:1 § 8)

Har jag rätt till utbildning och hur får jag den?

Ja, enligt AML kap 6 § 4. Dessutom har man möjlighet att begära särskild utbildning inom ett vist ämne om det kan vara motiverat utifrån arbetsförhållandena.

Var kan jag få råd och stöd om jag inte vet hur jag skall hantera en viss fråga?

I första hand skall du vända dig till uppdragsgivaren, som är den fackliga organisation som utsett dig

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Varför skall facket blanda sig i politiken?

Frågor som vi inte kan förhandlade om på arbetsplatsen så som berör sjukpenning,lagen om anställningsskydd studieledighet mm men som hade stor betydelse för medlemmarna och deras familjer. Frågor som avgjordes i de politiska församlingarna. Därför skall facket engagerade politiskt. På samma sätt resonerade våra fackliga kamrater som drog igång den fackliga rörelsen i Sverige för över hundra år sedan. De insåg med all tydlighet att skall den fackliga rörelsen få igenom sina förslag så måste vi också engagera oss politiskt. Det var därför fackföreningsrörelsen var med och startade det socialdemokratiska partiet så att de skulle få genomslag för sina idéer på den politiska arenan.


Att notera så är facket inom LO en förening med stadgar, som innebär att man har värderingsgrunder så som solidaritet lika värden mm, då är det viktigt att man som medlem förstår att vissa partier inte har dessa värderingar, och dessa tar vi då avstånd för efter som dessa politiska partier inte vill alla våra medlemmars bästa när det gäller exempelvis allmänna villkor så som pension,sjukförsäkring arbetslöshetsförsäkring mm


0 kommentarer | Skriv en kommentar

Hur många ungdoms arbete blev det Reinfeldt?

Jag har följt diskussionerna angående ungdomsarbetslösheten, bland annat kollat om det har blivit fler arbetet så som alliansen och nu svensk näringsliv säger i massmedia,med tanke på den stora ungdoms rabatten

Fakta

Reformen motsvarar en kostnad på ungefär 11 miljarder per år, för dessa pengar skulle staten kunna anställa mer än 35 000 ungdomar till en bra lön.(Om man nu själv valt att anställa)

Frågar är om denna reform gav en massa nya jobb till ungdomar?

I Västerås finns det då olika hamburgare Restauranger,och bland annat då Mc Donald's som är då känd för att anställa många ungdomar

Min undran då vad hur många nya arbeten har det då blivit mellan exempelvis mellan 2010-2012 på företaget.om man nu försöker på ett objektiv undersöka detta.

Av vad jag kan läsa på hemsidan alla bolag,så upptäckte jag följande upplysning

Företaget QSC Restauranger AB som är troligtvis ett samlings namn på Mc Donald's i Västerås

Att man år 2010 hade 234 anställda,och omsättningen då 255 miljoner vinsten var cirka 3,7 miljoner

År 2012 hade man då 237 anställda,och en omsättningen på 362 miljoner och en vinst på cirka 8 miljoner.

Av dessa siffror kan man då konstatera att företaget ökat antal anställda med 3 stycken och mer än dubbla sin vinst.

Nu får var och en värdera detta själv,men min undran blir då,var blev jobben av Reinfeldt ?eller var det inte de allt handlade om?

För er som inte är så politisk insatt så är Alliansen ett samlings namn på vår regering som består av Moderaterna,center,KDS och Folkpartiet

Svensk näringsliv är då en förening som representerar då samtliga arbetsgivaren

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Förbannad på sänkningen av akassans ersättning!!!


Hej

Nu är jag förbannad,här betalar jag dyra pengar var månad till fackavgiften och när man nu blev arbetslös så får man mindre i ersättning,än vad jag fick sist jag blev arbetslös 2005.

Svar

Din fackavgift baseras på antingen procent eller tariff utifrån din månadsinkomst.

Exempelvis om du arbetar och tjänar 21000 kr/mån och den förändras till akassans nivå som är 14960 kr/mån,skall du givetvis ringa ditt fackförbund och påtala detta så får du sänkt utifrån deras tabell.

När det gäller din ersättning så är det helt riktigt att din ersättning har sänks med cirka 50 kr per dag

från 2007.detta beror helt och hållet på vem man vill skall bestämma i detta land.

Med andra ord är det den sittande regeringen som då bestämmer din ersättning från arbetslöshetskassan eller aktivitetsersättningen från försäkringskassan.

Så om du nu skall rikta din aggressivitet så får du skriva till alliansen som då tog detta beslut att sänka din ersättning från 730 kr till 680 kr per dag år 2007.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Äldre inlägg