ARBETSMARKNAD Svenskt Näringsliv står bakom kampen mot svartjobb, skattefusk och orimliga anställningsvillkor. Kontroll och uppföljning av avtal och leverantörer är av central betydelse för att upprätthålla konkurrens på lika villkor och möjliggör effektiva affärer för offentlig sektor. Vi kan dock inte acceptera LO:s modell för uppföljning och kontroll. De kallar modellen för ”Vita Jobb” men vad den egentligen handlar om är att runda gemensamma överenskommelser och lagstiftning i syfte att stärka fackets makt ute på arbetsplatserna


Svar

Jag trodde att svensk näringsliv visste hur svensk arbetsmarknad fungerar,och att det är arbetsmarknadens parter som skall bevaka och kontrollera att man följer lagar och villkor.

På nytt verkar det som man vill ha kaos ute på alla arbetsplatser,med att anställda skall formellt behandlas som varor.

se gärna hela svensk näringslivs inlägg på deras hemsida

http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/offentlig_upphandling/vita-jobb-modellen-handlar-om-att-ge-makt-at-facket_614068.html

Funkar inte denna länk skriver ni bara i google svensk näringsliv så kommer ni till deras hemsida