Frågor som vi inte kan förhandlade om på arbetsplatsen så som berör sjukpenning,lagen om anställningsskydd studieledighet mm men som hade stor betydelse för medlemmarna och deras familjer. Frågor som avgjordes i de politiska församlingarna. Därför skall facket engagerade politiskt. På samma sätt resonerade våra fackliga kamrater som drog igång den fackliga rörelsen i Sverige för över hundra år sedan. De insåg med all tydlighet att skall den fackliga rörelsen få igenom sina förslag så måste vi också engagera oss politiskt. Det var därför fackföreningsrörelsen var med och startade det socialdemokratiska partiet så att de skulle få genomslag för sina idéer på den politiska arenan.


Att notera så är facket inom LO en förening med stadgar, som innebär att man har värderingsgrunder så som solidaritet lika värden mm, då är det viktigt att man som medlem förstår att vissa partier inte har dessa värderingar, och dessa tar vi då avstånd för efter som dessa politiska partier inte vill alla våra medlemmars bästa när det gäller exempelvis allmänna villkor så som pension,sjukförsäkring arbetslöshetsförsäkring mm